DRUKOWANIE 3D - Rapid Prototyping

Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) – jedna z technologii z szerszej grupy określanych mianem szybkiego wykonywania prototypów (ang. rapid prototyping), służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów w technologii addytywnej zwykle przy sterowaniu komputerowym 
Cechą charakterystyczną tej technologii, jak i wszystkich technologii RP, jest to, że wyrób jest budowany poprzez dodawanie materiału warstwa po warstwie (tzw. metoda addytywna).
 
Wyrób buduje się w kilku etapach: 
1.Rysowanie modelu w programie komputerowym lub ewentualna digitalizacja istniejącej bryły fizycznej, np.: rzeźby. 
2.Zapisanie pliku w formacie STL. 
3.Przetransportowanie pliku z rysunkiem do oprogramowania maszyny: drukarki przestrzennej. 
4.Cięcie wirtualnego wyrobu na przekroje poprzeczne (plasterkowanie), z których następnie wyrób będzie budowany, oraz ustalanie parametrów obróbki: grubości warstw, prędkość ich układania itp.
5.Budowa wyrobu, polegająca na rozprowadzeniu warstwy proszku (lub nitek roztopionego tworzywa) na platformie maszyny i spojeniu cząstek odpowiednim spoiwem w miejscu odpowiadającym kształtowi danego przekroju poprzecznego ( dany „plasterek”). Grubości łączonych warstw wahają się w granicach 0,01 - 0,2 mm.
6.Obróbka wykańczająca wyrobu (jeśli zachodzi potrzeba).

Frezowanie i projektowanie 3D

Wykorzystując technologię obróbki mechanicznej w połączeniu z elektronicznym sterowaniem maszyn (CNC) wykonujemy prace grawerskie i frezerskie za pomocą narzędzi frezerskich i lasera małej mocy ( wypalanie ).

W naszych pracach korzystamy z oprogramowania CAD, CAM firmy: